Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren op de sites van Zygomatic of in de spellen van Zygomatic. Hieronder staat beschreven welke mogelijkheden wij daarvoor aanbieden.

Adverteren op onze foto/editor sites: Alle foto en/of editor-sites van Zygomatic vertonen advertenties via het Adsense platform van Google. Via Google Adwords zijn onze websites beschikbaar en kunnen adverteerders gericht adverteren. Indien gewenst kan dus gericht op 1 van onze site of posities via Google Adwords worden geadverteerd.

Adverteren op onze spelletjes websites: Op de eigen spelletjes-sites gebruikt Zygomatic meestal Yolla Media. Meer informatie hier.

Adverteren in onze spellen: Wilt u adverteren in de spellen die wij distribueren? Wij maken hiervoor gebruik van het advertentieplatform Google Adsense for Games: meer informatie hier.